Céges megrendelőknek

Segítünk képzési költségeinek racionalizálásában, fordítsa cége szakképzési hozzájárulását saját munkatársai képzésére!

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok szerint vállalkozásánál a társadalombiztosítási járulékalap 1,5%-át szakképzési hozzájárulásként kell megfizetni az állami költségvetés felé.

Társaságunk akkreditált felnőttképzőként (akkreditációs lajstromszám: AL-2607) jogosult olyan ún. külső képzést szervezni, amely megfelel a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet előírásainak, így a képzési költségek egy része elszámolható a szakképzési hozzájárulás terhére.

Néhány fontos tudnivaló az elszámoláshoz:

• A rendelet szerint a fizetendő szakképzési hozzájárulásuk maximum 60%-át, egyéb hozzájárulásra kötelezettek a fizetendő járulék maximum 33%-át fordíthatják saját dolgozójuk képzésére.
• Az elszámolhatóság feltétele, hogy a képzés a felnőttképzési törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendeletben foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik. • A képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 1. § (1) c) e) g) rendelkezéseinek.
• A képzés minimális óraszáma 20 óra.
• Az elszámolás óraszám alapú, az elszámolható költségek összege nem haladhatja meg résztvevőnként és képzési óránként a havi minimálbér 6%-át (2011. évben 4.680,- Ft/fő/óra).
• A képzésre az EU tagállamainak területén kerülhet sor.
Elszámolható költségek köre:
• a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja, amelynek részét képezik az általános közvetett költségek, a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben részt vevő munkavállaló a 2000. évi C. tv. 79. § (1) bekezdés meghatározott személyi jellegű költségei az elszámolható költségek összértékéig,
• a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei,
• a képzésben részt vevő munkavállalónak a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén történik.


További kérdéseivel forduljon kirendeltségeink munkatársaihoz, akik készséggel állnak rendelkezésére! Kollégáink elkészítik az elszámoláshoz a képző részéről szükséges dokumentumokat, segítenek az ügyintézésben.

Fel